2. fáza úpravy priestranstva starej pošty: výsadba stromov a zelene

26. september – 13. október 2018, areál starej pošty, ul. SNP, Hranovnica
foto: Ing. Martin Valluš, JUDr. Lukáš Antoni