Výberové konanie na funkciu vedúceho školskej jedálne

Obec Hranovnica v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na funkciu vedúceho školskej jedálne v školskej jedálni pri Materskej škole č. 1, Hviezdoslavova č. 325, 059 16 Hranovnica.

Výberové konanie na funkciu vedúceho školskej jedálne
(publikované 3.2.2017)

Mohlo by vás zaujímať...