Výzva na predloženie cenovej ponuky č.2/2017 – Stavebné práce: Zberný dvor

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 2/2017 (zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Predmetom zákazky sú stavebné práce – „Zberný dvor“ podľa priloženého výkaz – výmer.

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.2/2017:
Stavebné práce – „Zberný dvor“ podľa priloženého výkaz – výmer
(publikované 1.3.2017)

Mohlo by Vás zaujímať...