Týždeň slovenských knižníc

Obecná knižnica v Hranovnici pripravila pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc (13.-17.3.2017) niekoľko zaujímavých aktivít, určených nielen svojim čitateľov:

  • Počas celého týždňa (od pondelka 13. marca do piatka 17. marca 2017) bude zápisné do knižnice pre nových čitateľov zdarma. Zábudlivcom odpustíme poplatky z omeškania a navyše sa môžete zúčastniť burzy vyradených kníh.
  • V stredu 15. marca o 16.30 sa uskutoční v Klube obce podujatie „Čaj o piatej“ – tradičné vyhodnotenie najaktívnejších čitateľov za rok 2016. Deti, ktoré sa zúčastnili Jarných prázdnin s knižnicou, vystúpia pred obecenstvom s krátkymi literárnymi ukážkami. Vymeníme si čitateľské zážitky a porozprávame sa (nielen o dobrých knihách).
  • Pri príležitosti výročia narodenia Pavla Dobšinského (1828), známeho zberateľa slovenských rozprávok, poeta, prekladateľa romantických básnikov a klasikov svetovej literatúry, publicistu a folkloristu oslavujeme každoročne 16. marca Deň ľudovej rozprávky. Tento dátum sa stal neoficiálnym sviatkom tradičnej slovenskej rozprávky. Obecná knižnica v Hranovnici, v spolupráci s materskými školami a základnou školou plánuje pri tejto príležitosti usporiadať výtvarné aktivity pre deti, ktorých cieľom je spoločne vytvoriť putovnú výstavu vytvorených prác.

Na všetky tieto podujatia ste srdečne pozvaní!

Mohlo by Vás zaujímať...