Deň narcisov v Hranovnici

Liga proti rakovine poriadala v piatok 7. apríla 2017 najväčšiu verejnoprospešnú finančnú zbierku na Slovensku, 21. ročník Dňa narcisov.

V uliciach našej obce ste mali možnosť stretnúť skupinu označených dobrovoľníčok – Zuzanu Majerčákovu a Gabrielu Pojedincovú. Mnohí z Vás sa pridali k ľuďom s veľkým srdcom, keď do zaregistrovanej prenosnej pokladničky vhodili ľubovoľný finančný príspevok. Finančná čiastka, ktorú sme tento rok vyzbierali na účely Ligy proti rakovine činí 82,48€.

Poďakovanie patrí všetkým občanom obce, ktorí sa zapojili do verejnej zbierky, prispeli finančným darom a vyjadrili spolupatričnosť tým, že po celý deň nosili pripnutý žltý narcis.

text: Zdenka Benková
foto: Zuzana Majerčáková

Mohlo by Vás zaujímať...