Výzva na predloženie cenovej ponuky č.3/2017: Výmena transformátora pri čistiarni odpadových vôd

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 4/2017 (zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Predmetom zákazky sú stavebné práce – „Výmena transformátora pri čistiarni odpadových vôd“.

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.4/2017:
Stavebné práce – Výmena transformátora pri čistiarni odpadových vôd
(publikované 20.4.2017)

Mohlo by Vás zaujímať...