Predbežné zisťovanie záujmu o individuálnu bytovú výstavbu

Obec Hranovnica uvažuje o príprave pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu. Z tohoto dôvodu Vás žiadame, aby ste nám oznámili, kto by mal záujem o odkúpenie pozemkov na výstavbu rodinných domov.

Je potrebné zobrať na vedomie, že v tejto fáze sa jedná o predbežné zisťovanie záujmu o takúto investičnú aktivitu. V prípade, ak by sa IBV realizovala, treba očakávať, že kúpna cena, za ktorú bude Obec pozemky predávať, bude zohľadňovať náklady Obce na odkúpenie pozemkov a prípravu inžinierskych sietí. Svoje žiadosti môžete posielať najneskôr do 31. mája 2017 na poštovú adresu Obce (Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica) alebo mailom na adresu majetok@hranovnica.sk.

Táto naša žiadosť o vyjadrenie záujmu slúži na aspoň približné určenie počtu pozemkov, ktoré máme pripravovať. Z podanej žiadosti nevyplýva nárok na odkúpenie pozemku! V prípade, ak by sa individuálna bytová výstavba realizovala, pozemky budú predávané formou obchodnej verejnej súťaže.

Mohlo by vás zaujímať...