Výzva na predloženie cenovej ponuky č.8/2017: Stavebné práce – Predĺženie ul. Mlynská

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 8/2017 (zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Predmetom zákazky sú stavebné práce – „Predĺženie ul. Mlynská“.

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.8/2017:
Stavebné práce – Predĺženie ul. Mlynská
(publikované 11.7.2017)

Zrušenie verejného obstarávania vyhláseného výzvou na predloženie cenovej ponuky č. 8/2017
(publikované 24.7.2017

Mohlo by Vás zaujímať...