Jesenný zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu

Spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o. oznamuje občanom, že dňa 30. septembra 2017 (sobota) vykoná v našej obci zber elektroodpadu. Elektroodpad je potrebné doniesť pred obecný úrad do 10.00 hod.

Medzi elektronický odpad patrí:

 • elektronické a elektrické prístroje a zariadenia,
 • televízory,
 • rádiá,
 • počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika,
 • videá,
 • variče,
 • ohrievače,
 • kávovary,
 • práčky,
 • elektromotory,
 • ručné elektrické náradie,
 • elektrické automaty.

Elektroodpad musí byť vcelku nerozobratý.

Obec Hranovnica zároveň oznamuje, že od pondelka 25. septembra 2017 až do soboty 30. septembra 2017 bude pri obecnom úrade pristavená zberňa na nebezpečný odpad, do ktorej môžete doniesť znečistené obaly od škodlivín, použitý motorový olej, akumulátory a žiarivky.

Zberňa bude otvorená v pracovných dňoch od 9.00 do 11.00 hod. a poobede od 15.00 do 17.00 hod. (vrátane soboty). Zodpovedný pracovník je p. Martin Gajan. Donesený nebezpečný odpad sa uloží rovno do zberne.

Žiadame Vás, aby ste nebezpečný odpad nenosili mimo určených hodín a nekládli ho k zberni.

Mohlo by Vás zaujímať...