Pokračovanie rekonštrukčných prác na objekte modrotlače

Tretí rok po sebe bola Obec Hranovnica úspešná so svojou žiadosťou a bola jej poskytnutá dotácia na rekonštrukciu Modrotlačiarskej dielne na ulici SNP v Hranovnici.

Tento raz bude opravená fasáda budovy, vykonaná sanácia vlhkosti budovy a oprava časti prepadnutých stropov. Práce na stavbe budú prebiehať počas mesiacov október a november 2017. Táto akcia bola sa uskutočňuje najmä vďaka dotácii zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR. Dotácia MK SR predstavuje 15 000,- €.


REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU

MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY


text: JUDr. Lukáš Antoni

foto: Ing. Martin Valluš

Mohlo by Vás zaujímať...