FS Kochman vystúpi na podujatí Spišské Vianoce 2017

Karpatskonemecký spolok Kežmarok v spolupráci s Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Kežmarok, Základnou školou – Grundschule Hradné námestie 38 Kežmarok, Spolkom Rusínov Spiša, Klubom priateľov Magury a  3. Zborom skautov a skautiek Kežmarok usporiadajú dňa 16. decembra 2017 o 15.00 hod. v Drevenom evanjelickom artikulárnom kostole v Kežmarku

Obec Hranovnica bude na tomto podujatí reprezentovať Folklórny súbor Kochman, ktorý vo svojom programe pripomenie dávne zvyky z Hranovnice, ktoré sa viažu k vianočnému obdobiu.

Na podujatie ste všetci srdečne pozvaní.

Vystúpenie FS Kochman na tomto podujatí je spolufinancované z prostriedkov Obce Hranovnica.

Mohlo by Vás zaujímať...