Šachové tréningy

Šachový klub Hranovnica oznamuje, že každý piatok o 19.00 hod. sa v Klube obce (na Obecnom úrade v Hranovnici) bude konať šachový tréning (počnúc 8.12.2017). Na tréningy sú pozvaní všetci  záujemcovia o túto hru, nielen z obce Hranovnica, ale aj z obcí na hornom toku Hornádu (Vikartovce, Kravany, Spišské Bystré a Spišský Štiavnik).

V prípade, ak by o členstvo v klube prejavili záujem školopovinní žiaci, je potrebné ohlásiť to hociktorému členovi ŠK Hranovnica a následne sa budú organizovať aj detské tréningy, ktoré sa uskutočnia o 17.00 hod.

PhDr. Peter Roth, PhD.
predseda Šachového klubu Hranovnica

Mohlo by Vás zaujímať...