Príspevok na stravovanie

Obec Hranovnica vyzýva občanov, ktorým sa poskytuje príspevok na stravovanie (v Reštaurácii B-Club, alebo v Reštaurácii Delta), aby v lehote do 28.2.2018 doručili na obecný úrad pani Juráčkovej aktuálne rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku z decembra 2017, alebo januára 2018.
Ak si stravník túto povinnosť nesplní, bude mu tento príspevok pozastavený do času preukázania nároku na jeho poskytnutie.

Mohlo by Vás zaujímať...