Pozvánka na 42. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Starosta obce Hranovnica v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva štyridsiate druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici, na deň 12.3.2018 (pondelok) o 16.30 hod. do miestnosti Klubu obce.

Pozvánka na 42. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 8.3.2018)

Mohlo by Vás zaujímať...