Výzva na predloženie cenovej ponuky č.2/2018: Výmena ozvučenia, osvetlenia a elektroinštalácií v sále Kultúrneho domu v Hranovnici

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č.2/2018 (zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Predmetom zákazky sú stavebné práce – „Výmena ozvučenia, osvetlenia a elektroinštalácií v sále Kultúrneho domu v Hranovnici“.

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 2/2018:
Stavebné práce – Výmena ozvučenia, osvetlenia a elektroinštalácií v sále Kultúrneho domu v Hranovnici
(publikované 22.3.2018)

Príloha č.1 k výzve na predloženie cenovej ponuky č. 2/2018: Zadanie
(publikované 22.3.2018)

Mohlo by Vás zaujímať...