Výzva na predloženie cenovej ponuky č.4/2018: Chodník pozdĺž cesty III/3069 vrátane parkoviska pri cintoríne spolu s prepájacou miestnou komunikáciou v obci Hranovnica

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č.4/2018 (zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Predmetom zákazky  je: „Chodník pozdĺž cesty III/3069 vrátane parkoviska pri cintoríne spolu s prepájacou miestnou komunikáciou v obci Hranovnica“.

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 4/2018:
Chodník pozdĺž cesty III/3069 vrátane parkoviska pri cintoríne spolu s prepájacou miestnou komunikáciou v obci Hranovnica
(publikované 7.5.2018)

Mohlo by Vás zaujímať...