Výzva na predloženie cenovej ponuky č.9/2018: Oprava sociálnych zariadení v Materskej škole 1

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č.9/2018 (zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Predmetom zákazky  sú stavebné práce: Oprava sociálnych zariadení v Materskej škole I.

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 9/2018:
Oprava sociálnych zariadení v Materskej škole I.
(publikované 14.6.2018)

Príloha k výzve na predloženie cenovej ponuky č. 9/2018: Zadanie
(publikované 14.6.2018)

Mohlo by Vás zaujímať...