Nová úradná tabuľa Obce Hranovnica

Obec Hranovnica oznamuje občanom, že bola osadená nová úradná tabuľa, ktorá bude slúžiť výhradne na vyvesovanie úradných písomnosti, ktoré je Obec povinná zverejňovať. Nová úradná tabuľa je osadená pri chodníku, ktorý vedie k vchodu do obecného úradu.

Cieľom osadenia novej úradnej tabule je poskytnúť dostatočný priestor na zverejňovanie dokumentov. Doterajšie tabule budú doplnkovo slúžiť na informovanie občanov o aktivitách obce a na propagačné účely.

Mohlo by Vás zaujímať...