Opäť čierna skládka na Dubine

Zamestnanci Obce Hranovnica pri svojej činnosti našli v kontajneri na Dubine stavebný a iný odpad. Opätovne upozorňujeme, že táto nádoba je určená VÝHRADNE na BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD! Akýkoľvek iný odpad do neho nepatrí. Aj preto vzniká situácia, že biologicky rozložiteľný odpad, na ktorý je kontajner určený, je vyhodený vedľa kontajnera.

Do spustenia zberného dvora (predpokladaný termín je miesiac júl 2018) je potrebné drobný stavebný odpad vyvážať do zberného dvora spoločnosti Brantner Poprad na Hraničnej ulici v Poprade.

 

text: JUDr. Lukáš Antoni
foto: Ing. Martin Valluš

 

Mohlo by Vás zaujímať...