Plánované prerušenia distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje obyvateľom, že v rámci prác na modernizácii nízkonapäťovej siete „Hranovnica – úprava NN siete, 4. etapa“ sú plánované nasledovné prerušenia distribúcie elektriny:

  • 19.7.2018 od 7:00 do 17:00  – Budovateľská 502-507, 532, Rovná 3-22, 26, 27, 526, 555, Sládkovičova 29, 501, 524, 526, 531 ,533-537, 540, 541, SNP 28, 31, 33-36, 38-51, 588
  • 20.7.2018 od 7:00 do 16:30 – Družstevná 389-397, 565, Hviezdoslavova 306-340, 342-352, 356-357, 359-365, 561, 563, Budovateľská 502-507, 532, Rovná celá,  Sládkovičova 29, 501, 524, 526, 531 ,533-537, 540, 541, SNP 28, 31, 33-36, 38-51,86, 537, 540, 541, 588,  M.R.Štefánika 543, 545, Víťazstva 362 ,366-388, 562, 591-594
  • 27.7.2018 od 7:00 do 17:30 – SNP 108, 110, 112, 114-118, 120, 121-124, 127-134, 136-140, 143, 145, 147-178, 180, 183, 186, 192, 200, 202, 205, 604, 605, 608, Sládkovičova 400-560, 614 (od budovy polície po koniec: smer Vernár), Štúrova 31, 33, 479-496, 559, 600.

Mohlo by Vás zaujímať...