Skládka biologicky rozložiteľného odpadu pri cintoríne

Obec Hranovnica v roku 2018 vybudovala chodník a parkovisko pri cintoríne, aby tak zvýšila bezpečnosť návštevníkov cintorína, ako aj obyvateľov ulíc Topoľová, Lipová a Slnečná. V súvislosti so stavbou došlo aj k úprave verejných priestranstiev v okolí. Obec dala odviezť veľkoobjemový kontajner, ktorý bol umiestnený vedľa plota nového cintorína, aby sa na tomto mieste nehromadil odpad z našej, aj okolitých obcí.

Zamestnanci Obce Hranovnica pri svojej činnosti napriek tomu objavili pri parkovisku pri cintoríne novú skládku biologicky rozložiteľného odpadu. Dôrazne žiadame obyvateľov, aby svoj biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad ukladali do nádoby pri zbernom dvore na Dubine alebo priamo na zbernom dvore. V najbližších dňoch bude ku novej bráne na nový cintorín umiestnená kamera, ktorá zamedzí opakovaniu takýchto situácií.

V súčasnosti je pri parkovisku, v súvislosti so Sviatkom všetkých svätých, dočasne umiestnený veľkoobjemový kontajner. Po tomto termíne bude kontajner odvezený.

 

JUDr. Lukáš Antoni,
prednosta obecného úradu

Mohlo by Vás zaujímať...