KOMERČNÝ OZNAM: Revízia vonkajších rozvodov plynu

Vážení občania, od plynofikácie ubehlo 20 rokov a 90 % obyvateľov nemá vykonanú revíziu vonkajších rozvodov plynu od hlavného uzáveru po všetky plynové spotrebiče. Každý majiteľ domu je podľa zákona o energetike povinný udržiavať plynové rozvody v dobrom technickom stave. Na základe toho Vás dnes (15.1.) a v najbližších  dňoch budú osobne navštevovať pracovníci slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti u ktorých si môžete objednať revízie  plynových rozvodov až po spotrebiče. Pracovníci su označení preukazom.

Mená pracovníkov a čísla preukazu:

  • Samuel Řeháček (0904359905, rehacek@srss.sk) – SRSS0025
  • Dávid Launa – SRSS0075
  • Klaudia Garabášová – SRSS0074
  • Martin Benkovič – SRSS0033
  • Tadeáš Štefanák – SRSS033

Mená revíznych technikov:

  • Ján Tekely
  • Michal Makara
  • Ján Michalec

 

Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s.r.o.:
Oznam o konaní revíznych a servisných auditov
(publikované 15.1.2019)

Mohlo by Vás zaujímať...