Jarný hromadný odber krvi

V nedeľu 10. marca 2019 sa v našej obci uskutočnil už tradičný jarný odber krvi. Odber organizoval Miestny spolok SČK v spolupráci s NTS Poprad pod vedením MUDr. Repovského.

Darovania krvi sa zúčastnilo celkov 28 občanov obce, z toho krv darovalo 24 darcov. Z nich bol iba jeden prvodarca – Andrej Benko. Miestny spolok SČK chce touto cestou poďakovať vedeniu Základnej školy v Hranovnici za poskytnutie priestorov na vykonanie odberov, obecnému úradu za podporu tejto akcie a tiež všetkým, ktorí sa akcie zúčastnili, alebo ju akýmkoľvek spôsobom podporili.


Eva Rothová

za Miestny spolok SČK Hranovnica


Mohlo by Vás zaujímať...