Jarný zber odpadu

Zber nebezpečného odpadu:

Obec Hranovnica oznamuje, že od pondelka 25. marca až do piatku 29. marca 2019 bude pri obecnom úrade pristavená zberňa na nebezpečný odpad do ktorej môžete doniesť znečistené obaly od škodlivín, použitý motorový olej, akumulátory a žiarivky.

  • Zberňa bude otvorená v pracovných dňoch od  9.00 do 11.00 hod. a poobede od 15.00 do 17.00 hod.
  • V sobotu 30. marca 2019 zberňa otvorená nebude.
  • Zodpovedný pracovník je p. Martin Gajan.
  • Donesený nebezpečný odpad sa uloží rovno do zberne. Žiadame Vás, aby ste nebezpečný odpad nenosili mimo určených hodín a nekládli ho k zberni.


Zber elektroodpadu:

V sobotu 6. apríla 2019 sa vykoná zber elektroodpadu. Elektroodpad je potrebné doniesť v uvedený deň do 10.00 hod. k obecnému úradu. Upozorňujeme občanov, aby nedonášali elektrospotrebiče k mobilnej zberni v dňoch 25. marca až 29. marca 2019, nakoľko obec ich do termínu zberu elektroodpadu, t.j. do 6. apríla 2019 nemá kde uskladniť !!!

Medzi elektronický odpad patrí:

  • elektronické a elektrické prístroje a zariadenia – televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, elektrické automaty.
  • Elektroodpad musí byť vcelku, t.z. nerozobratý.
  • Občania, ktorí majú záujem o prevoz veľkých elektrospotrebičov od rodinného domu ku obecnému úradu ( t.j. práčky, chladničky, mrazničky a sporáky) nech nahlásia do piatku 5. apríla 2019 na obecnom úrade meno a adresu bydliska.


Zber veľkoobjemového odpadu z domácností:

Obec Hranovnica rozmiestni v týždni od 25. marca do 1. apríla 2019 v obci veľkoobjemové kontajnery (VOK).

Umiestnené budú na tradičných miestach (pri novom cintoríne, na ulici Školskej a pri Poľnohospodárskom družstve Hranovnica). Kontajnery budeme počas stanoveného obdobia presúvať aj na ďalšie miesta, aby boli čo najbližšie všetkým obyvateľom. Žiadame obyvateľov, aby do týchto kontajnerov nevhadzovali druhy odpadov, ktoré tam nepatria. Nádoby sú určené na veľkoobjemový odpad z domácností.

Mohlo by Vás zaujímať...