Výsledky volieb predsedu a členov výboru Urbariátu Hranovnica

Správa volebnej komisie z 1. čiastkovej schôdze XXVII. Valného zhromaždenia Urbariátu, pozemkové spoločenstvo Hranovnica, SNP 86/44, 059 16 Hranovnica, zo dňa 28. apríla 2019:

Výsledky volieb predsedu a členov výboru pozemkového spoločenstva:

Predsedom pozemkového spoločenstva sa stáva:

  • Šavel Tomáš, Rovná 21, 059 16 Hranovnica

Členmi výboru pozemkového spoločenstva sa stávajú:

  • Fedor Miloslav, Sládkovičova 454, 059 16 Hranovnica
  • Roth Ján, Ing., Hviezdoslavova 285, 059 16 Hranovnica
  • Valluš Martin, Rovná 14, 059 16 Hranovnica
  • Malatinová Mária, SNP 65, 059 16 Hranovnica
  • Orolín Štefan, Štúrova 491, 059 16 Hranovnica
  • Urban Martin, Školská 467, 059 16 Hranovnica
  • Šavel František, Rovná 21, 059 16 Hranovnica
  • Palguta Martin, Hviezdoslavova 337, 059 16 Hranovnica

 

Mohlo by Vás zaujímať...