Plánované prerušenia distribúcie elektriny v mesiaci máj 2019

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v mesiaci máj 2019 sú v obci Hranovnica plánované nasledovné prerušenia distribúcie elektriny:

16. máj 2019 od 7.50 do 13.00 hod.: 

  • Hranovnica: z TS Štúrova Hranovnica – ul. SNP 106, 110, 112-118, 120-122, 124, 127-129, 131-134, 136-140, 145, 147-151, 154-156, 158, ul. Štúrova 31, 33, 479-496, 559, 600, ul. Sládkovičova 398, 408-440, 443-447, 449-458, 548-554, 558, 560.

Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo vašej obci. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo najskôr. Pokiaľ to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované prerušenia na nevyhnutné minimum.  Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).

VSD, a.s.

Mohlo by Vás zaujímať...