Možnosť požiadať o zmenu cestovného poriadku

Obec Hranovnica plánuje Slovenskú autobusovú dopravu Poprad, a.s. požiadať o zmenu cestovného poriadku autobusovej dopravy v našej obci. Obec vyzýva obyvateľov, aby nám v lehote do 30.7.2019 adresovali podnety na zmenu cestovného poriadku, ak o ňu majú záujem.

Vaše návrhy adresujte na mailovú adresu info@hranovnica.sk alebo na adresu Obec Hranovnica, Sládkovičova č. 398/14, 059 16 Hranovnica.

Mohlo by Vás zaujímať...