3. fáza úpravy priestranstva starej pošty: nasvietenie nápisu „Hranovnica“

2. november 2018, areál starej pošty, ul. SNP, Hranovnica
foto: Ing. Martin Valluš