Archív publikovaných dokumentov 2018

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.1.2018
(publikované 15.2.2018)

Zámer nájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(publikované 8.2.2018)

Pozvánka na 41. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 5.2.2018)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.1.2018
(publikované 30.1.2018)

Formulár na 2% dane pre DHZ Hranovnica
(publikované 30.1.2018)

Formulár na oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia (pre prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia)
(publikované 26.1.2018)

Formulár na oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia (pre prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia)
(publikované 26.1.2018)

Pozvánka na 40. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 25.1.2018)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 1/2018:
Externé riadenie projektu – Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Hranovnica
(publikované 18.1.2018)

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2017
(publikované 16.1.2018)

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2017 s finančnou podporou Fondu na podporu umenia v roku 2017
(publikované 16.1.2018)

Štatút Obecnej knižnice v Hranovnici
(publikované 16.1.2018)

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie:
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020
(publikované 11.1.2018)

Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia:
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania SR v roku 2018
(publikované 8.1.2018)

Správne poplatky za úkony súvisiace s matričnou a osvedčovacou agendou (sadzobník platný od 1.1.2018)
(publikované 4.1.2018)