Asanácia starej budovy Materskej školy 2 na ul. SNP

7. máj 2018, areál Materskej školy 2, ul. SNP
foto: Vladimír Horváth, Ing. Martin Valluš