Author: obec Hranovnica

Vyplácanie podielov zo zisku Urbariátu Hranovnica

Vyplácanie podielov zo zisku Urbariátu Hranovnica

Urbariát, pozemkové spoločenstvo Hranovnica oznamuje svojim členom, že dňa 22. mája 2018 (utorok) začína vyplácať podiely zo zisku. Podiely sa budú vyplácať v pokladni Urbariátu v obvyklých úradných hodinách.

FS Kochman pozýva: Stavanie obecného mája

Obec Hranovnica a Folklórny súbor Kochman Vás pozývajú na Stavanie obecného mája, ktoré sa uskutoční v nedeľu 20. mája 2018 o 15.00 hod. v parku na ul. SNP (pri preloženom pamätníku). Všetci ste srdečne...

2% z dane pre DHZ Hranovnica

Vážení Hranovničania, už len do konca apríla (30.4.2018) máte možnosť  poukázať 2% svojej zaplatenej dane občianskemu združeniu podľa vlastného uváženia. V našej obci dlhodobo pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Hranovnica, ktorý našu obec nielen...