Author: obec Hranovnica

Recepty na obľúbené nátierky zo škôlky

„Maminka, dnes sme mali pomazánku s vajíčkom. Tá mi veľmi chutila. Pani učiteľka hovorila, že zajtra bude syrčeková“, džavocú naši drobci po otázke, čo dnes v škôlke papali. Na podnet rodičov sme spísali recepty na...

Jesenný hromadný odber krvi

V nedeľu 16.9.2018 sa uskutočnil pravidelný Jesenný hromadný odber krvi, ktorý zorganizoval Miestny spolok SČK v Hranovnici v spolupráci s NTS Poprad, pod vedením MUDr. Repovského. Tejto akcie sa zúčastnilo 21 občanov z ktorých...

Jesenný zber odpadu

Zber nebezpečného odpadu: Obec Hranovnica oznamuje, že od pondelka 17.9.2018 až do soboty 22.9.2018 bude pri obecnom úrade pristavená zberňa na nebezpečný odpad, do ktorej môžete doniesť znečistené obaly od škodlivín, použitý motorový olej, akumulátory...