Author: obec Hranovnica

Jesenný zber odpadu

Zber nebezpečného odpadu: Obec Hranovnica oznamuje, že od pondelka 17.9.2018 až do soboty 22.9.2018 bude pri obecnom úrade pristavená zberňa na nebezpečný odpad, do ktorej môžete doniesť znečistené obaly od škodlivín, použitý motorový olej, akumulátory...

Obec Liptovská Teplička pozýva: Beh SNP

Obec Liptovská Teplička pozýva na 1. ročník Behu SNP, ktorý sa uskutoční 8. septembra 2018 o 10.00 hod. (pri amfiteátri). Registrácia účastníkov je o 7.30 hod. Viac informácií sa dozviete na http://behsnp.sk.

Historický úspech našich mladých hasičov

Už v roku 2015 sa náš dobrovoľný hasičský zbor rozrástol o družstvo mladých hasičov. V roku 2018 to bola ich štvrtá sezóna a pravidelné tréningy a účasť na súťažiach PHL (Podtatranská hasičská liga) a...

Jesenný hromadný odber krvi

Miestny spolok Slovenského červeného kríža Hranovnica a Národná transfúzna služba SR Vás srdečne pozývajú na Jesenný hromadný odber krvi, ktorý sa uskutoční v nedeľu 16. septembra 2018 od 8.30 do 11.30 hod. v Základnej škole...