Author: obec Hranovnica

2% z dane pre DHZ Hranovnica

Vážení Hranovničania, už len do konca apríla (30.4.2018) máte možnosť  poukázať 2% svojej zaplatenej dane občianskemu združeniu podľa vlastného uváženia. V našej obci dlhodobo pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Hranovnica, ktorý našu obec nielen...

OZ Popoluška pozýva: Deň krásy pre Hranovnicu

  Máj lásky čas a krásy tiež… Začínajúca jar prináša pozitívne zmeny počasia aj našich myšlienok. Ak ste rozmýšľali o pozitívnej zmene svojho zovňajšku a máte záujem zachovať si moment svojej krásy na fotografiách,...

Deň narcisov 2018

Dňa 13. apríla 2018 uskutoční Občianske združenie Liga proti rakovine Slovenskej republiky verejnú zbierku na všeobecne prospešný účel ochrany zdravia, rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelania a rozvoja dobrovoľníckej činnosti „Deň narcisov“. Občianskym združením poverené...

Výročná členská schôdza Urbariátu Hranovnica

Výbor Urbariátu, pozemkové spoločenstvo Hranovnica, v zmysle § 14 odst. 1 Stanov spoločenstva zvoláva XXVI. valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 22. apríla 2018, t. j. nedeľa, o 14.00 hod. v kinosále Kultúrneho domu obce...

Dobrovoľná vojenská príprava

Okresný úrad Poprad v spolupráci Okresným úradom Prešov, oddelenie obrany štátu a Regrutačnou skupinou Prešov, nás oslovili s prosbou poskytnutia informácií občanom našej obce o možnosti zapojenia sa do dobrovoľnej vojenskej prípravy: Okresný úrad...

Nový obecný traktor Kubota M7060

Dňa 29. marca 2018 bol Obci Hranovnica dodaný traktor s príslušenstvom, ktorý sme zakúpili v rámci projektu Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica. Cena celej zákazky je 69400,- €, pričom spoluúčasť Obce je...

Jarný zber odpadu

Zber nebezpečného odpadu: Obec Hranovnica zároveň oznamuje, že od utorka 3. apríla 2018 až do soboty 7. apríla 2018 bude pri obecnom úrade pristavená zberňa na nebezpečný odpad, do ktorej môžete doniesť znečistené obaly od...