Besiedka so starými rodičmi v Materskej škole 1, ul. Hviezdoslavova

25. október 2018, Materská škola 1, ul. Hviezdoslavova
foto: Bc. Lucia Vallušová, Mgr. Katarína Lišuchová