Category: Dianie v obci

Posledná rozlúčka s vdp. Jánom Hlavčákom

Obec Hranovnica oznamuje, že dňa 3.9.2017 nás vo veku 94 rokov opustil náš rodák, veľadôstojný pán farár Ján Hlavčák. Spoločná rozlúčka so zosnulým sa bude konať 6.9.2017 (v stredu) o 13.00 hod. v katedrále...

Jesenný hromadný odber krvi

Miestny spolok Slovenského červeného kríža Hranovnica a Národná transfúzna služba SR Vás srdečne pozývajú na Jesenný hromadný odber krvi, ktorý sa uskutoční v nedeľu 24. septembra 2017 od 8.30 do 11.30 hod. v Klube...

Hasičský výlet do múzea v Martine

Dobrovoľný hasičský zbor Hranovnica pre svojich sympatizantov, deti a ich rodičov organizuje výlet do Martina, kde navštívime Hasičské múzeum a múzeum Slovenskej dediny. Výlet sa uskutoční 10.8.2017, t.j. štvrtok s odchodom cca o 7.00...

DHZ pozýva: Nočná hasičská súťaž

Dobrovoľný hasičský zbor Hranovnica a obec Hranovnica Vás pozývajú na Nočnú hasičskú súťaž, ktorá sa uskutoční v sobotu 17.6.2017 v areáli Lúčka. Program: 17.30 – Hincavská naberačka 20.30 – Nočná hasičská súťaž After party

Povinná vakcinácia psov

Veterinárna ambulancia MVDr. Tibora Vozára  oznamuje majiteľom psov, že dňa 27.5.2017 (sobota) v čase od 09.00 do 11.00 hod. bude pred obecným úradom vykonaná povinná vakcinácia psov proti besnote.  Majitelia psov nech si so sebou...

Jarný hromadný odber krvi 2017

MS SČK v Hranovnici v spolupráci s NTS v Poprade zorganizoval dňa 14.5.2017 tradičný jarný hromadný odber krvi, ktorého sa zúčastnilo 24 darcov. Z nich traja nemohli darovať krv zo zdravotných dôvodov a dvaja boli prvodarcovia – Lenka Dzivjaková a Martina...

Pozvánka na Jarný hromadný odber krvi

Miestny spolok Slovenského červeného kríža Hranovnica a Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Vás srdečne pozývajú na Jarný hromadný odber krvi, ktorý sa uskutoční v nedeľu 14. mája 2017 od 8.30 do 11.30 hod. v...

Deň narcisov v Hranovnici

Liga proti rakovine poriadala v piatok 7. apríla 2017 najväčšiu verejnoprospešnú finančnú zbierku na Slovensku, 21. ročník Dňa narcisov. V uliciach našej obce ste mali možnosť stretnúť skupinu označených dobrovoľníčok – Zuzanu Majerčákovu a...

Výročná členská schôdza Urbariátu Hranovnica

Výbor Urbariátu, pozemkové spoločenstvo Hranovnica, v zmysle § 14 odst. 1 Stanov spoločenstva zvoláva XXV. valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 23. apríla 2017, t. j. nedeľa, o 14.00 hod. v kinosále kultúrneho domu obce Hranovnica.  Prezentácia podielnikov bude...

Týždeň slovenských knižníc

Obecná knižnica v Hranovnici pripravila pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc (13.-17.3.2017) niekoľko zaujímavých aktivít, určených nielen svojim čitateľov: Počas celého týždňa (od pondelka 13. marca do piatka 17. marca 2017) bude zápisné do knižnice...

2% z dane pre DHZ Hranovnica

Vážení spoluobčania, aj v tomto roku máte možnosť do konca apríla (30.4.2017) poukázať 2% svojej zaplatenej dane občianskemu združeniu podľa vlastného uváženia. V našej obci dlhodobo pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Hranovnica, ktorý našu...