Category: Dianie v obci

2% z dane pre DHZ Hranovnica

Vážení Hranovničania, už len do konca apríla (30.4.2018) máte možnosť  poukázať 2% svojej zaplatenej dane občianskemu združeniu podľa vlastného uváženia. V našej obci dlhodobo pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Hranovnica, ktorý našu obec nielen...

OZ Popoluška pozýva: Deň krásy pre Hranovnicu

  Máj lásky čas a krásy tiež… Začínajúca jar prináša pozitívne zmeny počasia aj našich myšlienok. Ak ste rozmýšľali o pozitívnej zmene svojho zovňajšku a máte záujem zachovať si moment svojej krásy na fotografiách,...

Deň narcisov 2018

Dňa 13. apríla 2018 uskutoční Občianske združenie Liga proti rakovine Slovenskej republiky verejnú zbierku na všeobecne prospešný účel ochrany zdravia, rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelania a rozvoja dobrovoľníckej činnosti „Deň narcisov“. Občianskym združením poverené...

Výročná členská schôdza Urbariátu Hranovnica

Výbor Urbariátu, pozemkové spoločenstvo Hranovnica, v zmysle § 14 odst. 1 Stanov spoločenstva zvoláva XXVI. valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 22. apríla 2018, t. j. nedeľa, o 14.00 hod. v kinosále Kultúrneho domu obce...

Komerčný oznam: Ponuka práce v Troliga Bus

Troliga Bus (výroba autobusov, servis autobusov v LE, PP, KK, PO) ponúka prácu šikovným riadiacim pracovníkom, mechanikom, autoelektrikárom a klampiarom!   ZARÁBAJ  1000 EUR A VIAC ! (brutto vrátane osobného a skupinového hodnotenia a príplatkov) Zamestnanecké...

Jarný hromadný odber krvi

V nedeľu 11.3.2018 Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Hranovnici v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Poprade a Obecným úradom v Hranovnici zorganizovali Jarný hromadný odber krvi, ktorého sa zúčastnilo 19 darcov, z...

OZ Popoluška pozýva: Objav sám seba

Obec Hranovnica v spolupráci s Občianskym združením POPOLUŠKA pozývajú mládež vo veku od 14 do 17 rokov na zaujímavé stretnutie na tému OBJAV SÁM SEBA. Pre dievčatá máme pripravené témy: spoznaj svoje schopnosti a...

Jarný hromadný odber krvi

Miestny spolok Slovenského červeného kríža Hranovnica a Národná transfúzna služba SR Vás srdečne pozývajú na Jarný hromadný odber krvi, ktorý sa uskutoční v nedeľu 11. marca 2018 od 8.30 do 11.30 hod. v Klube...

OZ Bapka pozýva: Trojkráľová sánkovačka

Občianske združenie Bapka poriada dňa 18. februára 2018 o 12.00 hodine v areáli Lúčka oneskorenú Trojkráľovú sánkovačku. Pozývame všetkých rodičov a starých rodičov s deťmi – príďte sa vyšantiť na zasnežený svah. Pre nepriazeň počasia bola táto...

2% z dane pre DHZ Hranovnica

Vážení spoluobčania, aj v tomto roku máte možnosť do konca apríla (30.4.2018) poukázať 2% svojej zaplatenej dane občianskemu združeniu podľa vlastného uváženia. V našej obci dlhodobo pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Hranovnica, ktorý našu...

Obecný detský karneval

Obec Hranovnica pozýva deti na Obecný detský karneval, ktorý sa bude konať 11.2.2018 o 15.00 hod. v reštaurácii B-Club Hranovnica. Môžeme sa tešiť na zábavu, občerstvenie, tanec a súťaže. Pre osoby nad 15 rokov...