Category: Dianie v obci

Pozvánka na Jarný hromadný odber krvi

Miestny spolok Slovenského červeného kríža Hranovnica a Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Vás srdečne pozývajú na Jarný hromadný odber krvi, ktorý sa uskutoční v nedeľu 14. mája 2017 od 8.30 do 11.30 hod. v...

Deň narcisov v Hranovnici

Liga proti rakovine poriadala v piatok 7. apríla 2017 najväčšiu verejnoprospešnú finančnú zbierku na Slovensku, 21. ročník Dňa narcisov. V uliciach našej obce ste mali možnosť stretnúť skupinu označených dobrovoľníčok – Zuzanu Majerčákovu a...

Výročná členská schôdza Urbariátu Hranovnica

Výbor Urbariátu, pozemkové spoločenstvo Hranovnica, v zmysle § 14 odst. 1 Stanov spoločenstva zvoláva XXV. valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 23. apríla 2017, t. j. nedeľa, o 14.00 hod. v kinosále kultúrneho domu obce Hranovnica.  Prezentácia podielnikov bude...

Týždeň slovenských knižníc

Obecná knižnica v Hranovnici pripravila pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc (13.-17.3.2017) niekoľko zaujímavých aktivít, určených nielen svojim čitateľov: Počas celého týždňa (od pondelka 13. marca do piatka 17. marca 2017) bude zápisné do knižnice...

2% z dane pre DHZ Hranovnica

Vážení spoluobčania, aj v tomto roku máte možnosť do konca apríla (30.4.2017) poukázať 2% svojej zaplatenej dane občianskemu združeniu podľa vlastného uváženia. V našej obci dlhodobo pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Hranovnica, ktorý našu...