Category: Obec Hranovnica oznamuje

Opäť čierna skládka na Dubine

Zamestnanci Obce Hranovnica pri svojej činnosti našli v kontajneri na Dubine stavebný a iný odpad. Opätovne upozorňujeme, že táto nádoba je určená VÝHRADNE na BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD! Akýkoľvek iný odpad do neho nepatrí. Aj...

Nová úradná tabuľa Obce Hranovnica

Obec Hranovnica oznamuje občanom, že bola osadená nová úradná tabuľa, ktorá bude slúžiť výhradne na vyvesovanie úradných písomnosti, ktoré je Obec povinná zverejňovať. Nová úradná tabuľa je osadená pri chodníku, ktorý vedie k vchodu...

Pokračovanie výstavby chodníka

V týchto dňoch sa začnú práce na pokračovaní výstavby chodníka pre peších. Tento rok je pripravený úsek od križovatky ciest I/66 a III/3069 okolo Dielne Bies a oplotenia starého cintorína na Sládkovičovu ulicu. Odtiaľ...

Letný futbalový tábor

  „Odlož počítač, zober loptu!“ Pod týmto logom sa v areáli Základnej školy v Hranovnici uskutoční už II. ročník letného futbalového tábora (pre deti od 7 do 13 rokov). Tábor sa bude konať v mesiacoch júl a...

Deň obce Hranovnica 2018

Obec Hranovnica všetkých srdečne pozýva na Deň obce Hranovnica, ktorý sa uskutoční v sobotu 23. júna 2018 v hasičskom areáli „Na Lúčke“ v Hranovnici. Program moderuje Michal Novák. Hlavný program: 14.00 DFS Kochmanik 14.40...

Anketa: Detské ihrisko v Hranovnici

Obec Hranovnica zvažuje myšlienku vybudovania detského ihriska v našej obci. Prioritne nás zaujíma Váš názor na túto zamýšľanú investičnú aktivitu. Z uvedeného dôvodu si Vás dovoľujeme osloviť s krátkou anketou v ktorej sa môžete...