Category: Obec Hranovnica oznamuje

Plán skúšok sirén v roku 2018

Podľa ustanovenia § 3a, ods. 4 zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov preskúšavanie systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike koordinuje Ministerstvo vnútra SR. V súlade so znením...

Zmena výšky poplatkov na matrike

V spojitosti s novelou č. 238/2017 Z. z.  zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa novelizoval zákon č. 145/1995  Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších...

Vianočný stolnotenisový turnaj

Obec Hranovnica pozýva športových priaznivcov na 14. ročník Vianočného stolnotenisového turnaja, ktorý sa uskutoční v sobotu 30.12.2017 v priestoroch Základnej školy v Hranovnici. Prezentácia účastníkov bude o 8.30, začiatok turnaja o 9.00 hod. Bližšie...

Divadelné predstavenie „Rysavá jalovica“

Obec Hranovnica a Občianske združenie „Na Doske“ Vás srdečne pozývajú na divadelné predstavenie podľa poviedky Martina Kukučína „Rysavá jalovica“ v podaní Divadla „Na Doske“ z Prešova. Predstavenie sa uskutoční v nedeľu 17. decembra 2017 o...

Vývoz biologického odpadu zo záhrad

Obec Hranovnica znova upozorňuje občanov, že biologický odpad zo záhrad (ako je aktuálne lístie, tráva zo záhrad, orezané konáre a podobne), patrí do kontajnera, určeného pre tento druh odpadu. To znamená, že biologický odpad...