Category: Obec Hranovnica oznamuje

Dobrovoľná vojenská príprava

Okresný úrad Poprad v spolupráci Okresným úradom Prešov, oddelenie obrany štátu a Regrutačnou skupinou Prešov, nás oslovili s prosbou poskytnutia informácií občanom našej obce o možnosti zapojenia sa do dobrovoľnej vojenskej prípravy: Okresný úrad...

Nový obecný traktor Kubota M7060

Dňa 29. marca 2018 bol Obci Hranovnica dodaný traktor s príslušenstvom, ktorý sme zakúpili v rámci projektu Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica. Cena celej zákazky je 69400,- €, pričom spoluúčasť Obce je...

Jarný zber odpadu

Zber nebezpečného odpadu: Obec Hranovnica zároveň oznamuje, že od utorka 3. apríla 2018 až do soboty 7. apríla 2018 bude pri obecnom úrade pristavená zberňa na nebezpečný odpad, do ktorej môžete doniesť znečistené obaly od...