Category: Obec Hranovnica oznamuje

Jarný zber elektroodpadu

V sobotu 6. apríla 2019 sa vykoná zber elektroodpadu. Elektroodpad je potrebné doniesť v uvedený deň do 10.00 hod. k obecnému úradu. Občania, ktorí majú záujem o pomoc pri prevoze veľkých elektrospotrebičov od rodinného domu...

Odpadové hospodárstvo: PAPIER

Predstavte si les, ako v ňom čvirikajú vtáčiky, a potom do toho hluk strojov, ako ťažia drevo, na hrubo opracúvajú guľatinu… A potom si predstavte svoj kôš na zmesový komunálny odpad a koľko v...

Možnosť výstavby ďalšej škôlky

Obec Hranovnica v súčasnosti realizuje stavbu novej budovy materskej školy na ul. SNP. Vzhľadom na potreby celej republiky sa Ministerstvo vnútra SR rozhodlo opätovne vyhlásiť výzvu na poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú výstavbu a...

Odpadové hospodárstvo: SKLO

Ak sa rozhliadneme okolo seba, zaručene nájdeme nablízku sklo v rôznych podobách. Väčšina miestností v našom dome alebo kancelárii má sklenené okná, zrkadlo alebo žiarovku. Dokonca pravdepodobne čítate tento článok z obrazovky Vášho počítača alebo smartfónu....

Odpadové hospodárstvo: PLASTY

Obec Hranovnica (v spolupráci s OZV NATUR-PACK) rozbieha informačnú kampaň, v rámci ktorej budeme občasnou formou uverejňovať na našich stránkach materiály, týkajúce sa problematiky odpadového hospodárstva. Cieľom tejto aktivity je zvýšiť povedomie verejnosti o...

Jarný zber odpadu

Zber nebezpečného odpadu: Obec Hranovnica oznamuje, že od pondelka 25. marca až do piatku 29. marca 2019 bude pri obecnom úrade pristavená zberňa na nebezpečný odpad do ktorej môžete doniesť znečistené obaly od škodlivín, použitý motorový...

Pozor na podomových predajcov: nenechajte sa okradnúť!

Obec Hranovnica vyzýva občanov (hlavne seniorov) na zvýšenú ostražitosť pri návštevách podomových predajcov, nakoľko v poslednom období boli zaznamenané krádeže v iných obciach Hornádskej doliny. Odporúčame predajcov nepúšťať do domu, prípadne zvážiť akýkoľvek kontakt s týmito...