Category: Obec Hranovnica oznamuje

Jesenný zber odpadu

Zber nebezpečného odpadu: Obec Hranovnica oznamuje, že od pondelka 17.9.2018 až do soboty 22.9.2018 bude pri obecnom úrade pristavená zberňa na nebezpečný odpad, do ktorej môžete doniesť znečistené obaly od škodlivín, použitý motorový olej, akumulátory...