Čierna skládka azbestovej krytiny na Hranovnickom plese

30. december 2018, cesta pod Hranovnickým plesom
foto: Ing. Martin Valluš