Deň otvorených dverí v novej čistiarni odpadových vôd (sprievodné podujatie Dňa obce Hranovnica 2018)

23. jún 2018, areál Čistiarne odpadových vôd v Hranovnici
foto: Branislav Kolba, Zuzana Juráčková