Dochádzka poslancov

VOLEBNÉ OBDOBIE 2018 – 2022

Číslo zasadnutia 1 2 3 4 5
Poslanci 30.11.
2018
13.12.
2018
Dušan Čonka P P
Ondrej Bango P O
Dušan Pačan P P
Marek Pačan P P
Miroslav Pačan P O
Ján Bies P P
Daniel Šarišský P P
Jozef Dulovič, Ing. P P
Martin Valluš, Ing. P P

 

Vysvetlivky:

P  prítomný
O  neprítomný – ospravedlnený
N  neprítomný – neospravedlnený