Fotogaléria 2017

Oprava miestnej komunikácie na ul. M. R. Štefánika (18.7.2017)

Vandalizmus na oplotení katolíckeho kostola (5.7.2017)

Práce vykonané na modernizácii a rekonštrukcii ČOV v mesiaci jún 2017 (3.7.2017)

26. ročník Pešej púte mládeže Muráň – Levoča (29.6.2017)

Rozlúčka predškolákov s materskou školou (MŠ 1, ul. Hviezdoslavova, 29.6.2017)

Výlet škôlkarov z MŠ1, ul. Hviezdoslavova do FunVille Hozelec (27.6.2017)

Deň obce Hranovnica 2017 (foto: Branislav Kolba, 24.6.2017)

Deň obce Hranovnica 2017 (foto: Andrea Šimkovičová, 24.6.2017)

Prednáška na tému Separovanie odpadov a spôsob zberu odpadov v obci Hranovnica (19.6.2017)

FS Kochman na 10. ročníku Vernárskych folklórnych slávností vo Vernári (18.6.2017)

Nočná hasičská súťaž „O pohár obce Hranovnica“ (17.6.2017)

Začiatok stavebných prác súvisiacich s projektom „Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica“ (16.6.2017)

Deň otcov spojený s opekačkou v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova (15.6.2017)

Stavanie obecného mája (4.6.2017)

Deň detí s Poľovníckym združením Dubina (3.6.2017)

Deň detí v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova (1.6.2017)

Deti z Materskej školy, ul. Hviezdoslavova na návšteve v hasičskej zbrojnici (30.5.2017)

Práce vykonané na modernizácii a rekonštrukcii ČOV v mesiaci máj 2017 (30.5.2017)

Dobrovoľná brigáda v Modrotlačiarenskej dielni Elemíra Montška (20.5.2017)

Deň matiek – program detí z MŠ, ul. Hviezdoslavova a DFS Kochmanik (14.5.2017)

Jarný hromadný odber krvi (14.5.2017)

Povodeň v areáli DHZ na Lúčke (12.-13.5.2017)

Rekonštrukcia lavičky cez rieku (za materskou školou na ul. SNP, 12.5.2017)

Akt kladenia vencov pri príležitosti 72. výročia skončenia II. svetovej vojny (8.5.2017)

Výchovný koncert v MŠ, ul. Hviezdoslavova – ujo Anton Budinský z Očovej (27.4.2017)

Osadený nápis „Kultúrny dom“ na priečelí budovy OcÚ (24.4.2017)

Začiatok výstavby novej čistiarne odpadových vôd a demontáž starej (21.4.2017)

Snehová nádielka v apríli 2017 – fotografie od občanov Hranovnice (apríl 2017)

Záhradkárska poradňa (19.4.2017)

Divadelné predstavenie FS Kochman „V dzedzine je veselo“ (16.4.2017)

Dokončovacie práce na projekte „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Hranovnica“ (apríl 2017)

Deň narcisov v Hranovnici (7.4.2017)

Veľkonočné tvorivé dielne (5.4.2017)

Noc s Andersenom (31.3.2017-1.4.2017)

Požiar trávnatého porastu na „Babke“ (29.3.2017)

Zamestnanci OcÚ Hranovnica na regionálnej súťaži vo výrobe najdlhšieho šúľanca a v jedení šúľancov na rýchlosť v Liptovskej Tepličke (26.3.2017)

DFS Kochmanik na prehliadke folklórnych súborov „Z Tatranského prameňa 2017“ v Poprade (26.3.2017)

Deň ľudovej rozprávky (16.3.2017)

Vyhodnotenie a ocenenie najaktívnejších čitateľov knižnice za rok 2016 (15.3.2017)

Jarné prázdniny s knižnicou 2017 (6.-10.3.2017)

Stará Čistiareň odpadových vôd v Hranovnici (9.3.2017)

Fašiangové posedenie dôchodcov (28.2.2017)

Obecný detský karneval (26.2.2017)

Masky na Obecnom detskom karnevale (26.2.2017)

Karneval v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova (24.2.2017)

„Večer krásneho slova“ v Reštaurácii Delta (gitara Tomáš Hulka, prednes: Ing. Lucia Pitoňáková, 12.2.2017)

Veselohra „Ženský zákon“ (Divadlo Ozvena, Poprad – Stráže, réžia Rudolf Kubus, 12.2.2017)

Fašiangový sprievod v maskách (DFS Kochmaník, 4.2.2017)

Akt kladenia vencov pri príležitosti 72. výročia oslobodenia obce Hranovnica (29.1.2017)

Ekumenický deň 2017 – 14. ročník modlitieb za jednotu kresťanov (20.1.2017)

Otvorenie korčuliarskej sezóny na ľadovej ploche Stanislava Palgutu pod Dubinou (14.1.2017)

Divadielko „Snehová kráľovná“ v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova (13.1.2017)

Spriechodňovanie koryta zamrznutej rieky Vernárky (9.1.2017)

Vianočný stolnotenisový turnaj – 13. ročník (7.1.2017)

Trojkráľová sánkovačka (6.1.2017)

Vítanie nového roka 2017 (1.1.2017)