Členovia DHZO Hranovnica na cvičení vo Výcvikovom centre Hasičského a záchranného zboru v Lešti

12. – 13. október 2018, Výcvikové centrum HaZZ Lešť
foto: Peter Oravec