Počasie Hranovnica - Svieti.com

 

 

 

 

 

Webové sídlo obce Hranovnica (www.hranovnica.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

© 2007 - 2016, Obec Hranovnica, Ing. Martin Valluš, optimalizované pre Mozilla Firefox a Google Chrome.