Informácia o úrovni vytriedenia odpadov

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2018)
(publikované 25.2.2019)