Informácia o úrovni vytriedenia odpadov

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Hranovnica za rok 2022
(publikované 22.2.2023)

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2022)
(publikované 20.2.2023)

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Hranovnica za rok 2021
(publikované 7.3.2022)

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2021)
(publikované 22.2.2022)

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2020)
(publikované 24.2.2021)

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2019)
(publikované 20.2.2020)