Informácia o úrovni vytriedenia odpadov

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2019)
(publikované 20.2.2020)