Informácie o zbere odpadu

Popis systému nakladania s odpadom

Kalendár separovaného zberu odpadu na rok 2017