Rímskokatolícka cirkev

Poloha na mape

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hranovnica
Hviezdoslavova 319
059 16 Hranovnica

Farár: Mgr. Michal Fecko
tel.: 0910 718 178
e-mail: hranovnica@kapitula.sk

Filiálka: Vernár
Dekanát: Spišský Štiavnik
Farský kostol: Sv. Jána Krstiteľa
Odpust: Narodenie sv. Ján Krstiteľa, 24. jún

História farnosti:

Hranovnica patrila od svojho vzniku do Spišského prepošstva a od roku 1776 do Spišského biskupstva. Farský kostol pochádza z obdobia Cistercitov, ktorí už v 13. storočí zakladali osady ako Hranovnica a Kubachy. Pôvodne bol postavený v neskororománskom slohu, neskôr v roku 1398 bol prestavaný v gotickom slohu. V priebehu času bol viackrát poškodený požiarom a opätovne obnovený. Pôvodne bol zasvätený Márii Magdaléne, v čase reformácie sv. Martinovi a po vrátení katolíkom ho biskup Lukáš Natalis 22.5.1715 posvätil ku cti sv. Jána Krstiteľa. Tento nádherný jednoloďový kostol je hrdosťou obce a farnosti Hranovnica.

Oznamy v skratke:

Liturgický prehľad týždňa sa pripravuje podľa direktória určeného pre aktuálny cirkevný rok. Sväté omše: v pondelok a utorok o 18.00 hod., v stredu o 7.00 hod., vo štvrtok a piatok o 18.00 hod., v sobotu o 7.00 hod. a v nedeľu o 7.30 a o 9.30 hod. Prípadná zmena času svätých omší, napríklad na prikázaný sviatok v týždni mimo nedele, alebo pri rozličných slávnostiach sa včas oznámi v nedeľných oznamoch.

Každú nedeľu o 14.00 hod. býva pobožnosť.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia v prvopiatkovom týždni je nasledovné: v pondelok a utorok od 17.00 hod. do večernej svätej omše, vo štvrtok od 16.00 hod. a v piatok od 17.00 hod. do večernej svätej omše. Ku chorým sa chodí v piatok doobeda.
Úmysly svätých omší treba nahlásiť najviac dva mesiace dopredu, bývajú vždy uvedené vo farských oznamoch na nasledujúci týždeň a sú k dispozícii na nástenke pri kostole.
Zápis na sobáš sa má uskutočniť najmenej tri mesiace dopredu.