Policajný zbor

Obvodné oddeleniePoloha na mape
Policajného zboru
Sládkovičova č. 400/17
059 16 Hranovnica 

Kontakt:

Telefón na OO PZ: 052 / 77 95 160
(v prípade núdze volajte na bezplatné tel. číslo 158)

Personálne obsadenie OO PZ v Hranovnici:

riaditeľ OO PZ v Hranovnici:
mjr. JUDr. Milan Vrabeľ
mail: milan.vrabel2@minv.sk

zástupca riaditeľa OO PZ v Hranovnici:
por. Mgr. Ján Janík
mail: jan.janik2@minv.sk

starší referent – práca v komunitách
ppor. Bc. Radovan Renner
mail: radovan.renner@minv.sk