Karneval v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova

8. február 2018, Materská škola, ul. Hviezdoslavova, Hranovnica
foto: Bc. Lucia Vallušová, Mgr. Jana Hradecká, Mgr. Katarína Lišuchová