Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018.

V súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí v roku 2018:

Informácie pre voliča
(publikované 10.7.2018)

Zákon č. 180/2014 Z. z. z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(publikované 10.7.2018)

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 6. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
(publikované 10.7.2018)