Napojenie Domu smútku na verejnú kanalizáciu

23. – 27. júl 2018
Nový cintorín, Hranovnica
foto: Ing. Martin Valluš