Osvetlenie novovybudovaného parkoviska pri cintoríne

13. september – 16. október 2018, parkovisko pri cintoríne
foto: Ing. Martin Valluš, Samuel Valluš