Návšteva detí z MŠ 1 v dennom stacionári (pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším) v spolupráci s OZ Bapka

11. október 2018, Denný stacionár Spišskej katolíckej charity v Hranovnici
foto: Bc. Lucia Vallušová